Erotisch

Deze vorm van fotografie is wel degelijk bedoeld om op te winden. Het menselijk lichaam wordt zonder enige restrictie in beeld gebracht en de mensen plegen mogelijk seksuele handelingen. Zo er al een scheiding met pornografie te maken valt dan is deze scheidslijn zeer dun.