aanmelden

Gegevensbescherming

Op de aangeleverde gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Op grond hiervan kun je steeds opvragen welke gegevens wij van je hebben vastgelegd. We bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk. Indien er na het indienen van het formulier geen overeenkomst tot stand komt dan worden de gegevens binnen 4 weken na indiening ook weer verwijderd uit onze bestanden.